Българско  неделно училище „Иван Вазов „ ,обявява прием на ученици  от 4г до 16г за новата 2018-2019 учебна година. Преподават се български език, история и география един път   седмично по програма на Министерството на образованието и науката на Република България.                                          Рег . В МОН  под No 40/18г .

 

Класнa формa в град Людвигсбург

 Детска група  Малчовци и Предучилищен клас 

Начално образование  1 кл. до  4 кл.

Основно образование  5 кл.-7 кл.

Гимназия 8 кл.

Извънкласни дейности за учебната 2019-2020

        Работилница „Родолюбие“

НОВО!!!

През 2019-2020 г. онлайн училище за децата,които не могат редовно да посещават учебните занятия.

Ние не сме само училище. При нас са добре дошли всички български деца и техните родители, които желаят  да общуват на български език.

Необходимо е да попълните нашия формуляр

Желаещите могат да се свържат с нас:

www. ivanvazovbw.eu

e-mai:l bgschule.org@gmail.com

Телефон за контакт: 01623125114

г-жа Петрова училищен ръководител

всеки ден от 09.00 до 14:00 ч.  срок за  записвания до  20. .05 . 2019г.