Български език за детето в чужбина- защо?

Уикендът е започнал. Вместо да се наслаждавате на чаша горещо кафе, вие за пореден път обяснявате на детето си защо е важно да ходи на българско училище. Детето, уморено от дългата седмица, протестира.

Вие търпеливо му напомняте за ваканциите в България, за баба и дядо, за това че да знаеш езици е богатство…

Не е лесна работа да мотивираме детето да учи, и дори да говори, български език когато то расте и се развива в чуждоезична среда, в която българският език не изглежда необходим. Вероятно понякога дори се питате дали усилието си заслужава. Дали е чак толкова важно да говорите на детето на български език и да го водите на българско училище. Дали българският език ще му трябва, дали няма излишно да го обърка, дали няма да забави научаването на езика на страната, в която живеете. Може би дори ви е минавало през ума да се откажете от съботния спор и да оставите детето си да се развива “естествено”…

Много българи в чужбина изпитват патриотични чувства към България и затова настояват децата им да знаят български език и да запазят българското в себе си. За по-скептично настроените родители, за които патриотизмът може би не е достатъчен, както и за онези, които са уморени от борбата да запазят българския език в своето семейство и са на път да се откажат, в тази статия изброявам няколко големи предимства на ученето на българския език от българските деца в чужбина.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК СЪЗДАВА ЧУВСТВО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Българските деца в чужбина, под влиянието на новото си обкръжение, могат бързо да загубят емоционалната си връзка с България. Такава загуба лишава детето от усещането за принадлежност към България и го откъсва от неговите корени — нещо, за което много пораснали деца съжаляват когато започнат да си задават въпроса откъде идват и да търсят своето място в света. Когато едно дете владее български език, това му дава чувство за принадлежност към един стар и велик народ, помага му да разбере своите корени и да се гордее с богатата история на своите предци.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ДАВА САМОЧУВСТВИЕ

За баба, дядо, чичо и леля няма по-голяма радост от това да могат свободно да общуват със своето внуче или племенниче, което живее извън България. Но те далеч не са единствените облагодетелствани. Когато едно дете владее български език и може да общува със своите роднини в България без езикова бариера, то научава повече за своето семейство, което от своя страна повишава самочувствието. Според учени от университета Еймъри в САЩ, колкото по-добре едно дете познава историята на своето семейство, толкова по-високо самочувствие има то и толкова по-умело се справя със стресови житейски ситуации.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК РАЗВИВА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ

Българският език дава на детето допълнителни думи, с които може да нарече нещата, които го заобикалят. Думите на различните езици, дори и да се използват за назоваването на един и същи предмет, носят различно усещане и различни асоциации. “Откровение” има различна окраска от “confession”, а “капчук” е по-поетична дума от “spout”. Затова, когато детето учи и български език, то още от ранна възраст се научава да усеща езиковите нюанси и не само обогатява речника си, но и развива способността си да борави с абстрактни идеи.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК УЧИ ДЕТЕТО ДА ОБЩУВА ЕФЕКТИВНО

Няма език, на който един български родител да общува по-добре с детето си, от българският език. Чрез родния си език родителят се изразява най-ясно, звучи най-авторитетно и изгражда най-автентичната връзка с детето си. За да общува ефективно извън дома, детето първо трябва да се научи да общува ефективно у дома, от своите родители, и това може да стане най-успешно когато родителите говорят с детето на своя роден език. Когато детето общува пълноценно със своите родители, тогава то общува със самочувствие и навън, дори и когато езиците на дома и на външната среда са различни.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е КЛЮЧ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Всички знаем истината, че “езикът е прозорец към света”. В този смисъл, българският език е не само средство за общуване, но и ключ към ценностите, вярванията, обичаите, традициите и начина на живот на българския народ. Без да владее езика, едно дете няма да може се докосне до богатото наследство на своя народ. Ако детето владее български език, наред с езика на страната, в която живее, то ще има възможност да изпита две различни култури, ще има достъп до два различни свята и ще събере двойно повече впечатления и жизнен опит.

***

Когато едно семейство живее извън България и особено в случаите на смесени бракове, българският език лесно може да бъде пренебрегнат и третиран като второстепенен. Не позволявайте на това да се случи! Не спирайте да насърчавате детето си да учи български език, за да израсне то с богата култура, ясно съзнание за своя произход и умение да общува със самочувствие.

Автор: споделено от родител